1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til TV 2

Avtalen mellom TV 2 og staten skal bidra til å styrke mediemangfoldet i Norge, sikre en konkurrent til NRK og få riksdekkende nyhetssendinger produsert utenfor Oslo.

Avtalen mellom staten og TV 2 trådte i kraft 1. januar 2019, og varer i fem år fram til 31. desember 2023. 

Avtalen går ut på at kanalen kompenseres med inntil 135 millioner kroner hvert år i fem år for nettokostnadene knyttet til å levere allmennkringkastingsinnhold. 

For å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget skal TV 2: 

  • Sende egenproduserte riksdekkende nyhetsprogram med base i den sentrale nyhetsredaksjonen 
  • Sende norskspråklige program for barn og unge 
  • Sende førstegangsvisninger av norsk film- og tv-drama 

Avtalen setter også krav til hvordan det lineære og ikke-lineære allmennkringkastingsinnholdet skal gjøres tilgjengelig. Hovedredaksjonen og nyhetsredaksjonen må være lokalisert minst 100 kilometer utenfor Oslo. Avtalen inneholder også krav om hvordan kompensasjonen skal disponeres og hvordan regnskap og rapportering skal gjennomføres. 

Avtalen stiller også en rekke krav til TV 2s programvirksomhet som ikke er en del av allmennkringkastingsoppdraget, og som TV 2 ikke får økonomisk kompensasjon for.

Les mer om allmennkringkastingsoppdraget til TV 2 her.

Medietilsynets ansvar er å vurdere om TV 2 overholder sine forpliktelser i avtalen i en årlig rapport. Den endelige kompensasjonen for 2020 blir først fastsatt etter at Medietilsynet har vurdert hvordan TV 2 har oppfylt sine forpliktelser. 

oransje strek 2 smalere.png

Tidligere nyhetssaker om støtte til TV 2

2020: 

Medietilsynet reduserer kompensasjonen til TV 2 med 5,8 millioner etter brudd på lokaliseringskravet 

Medietilsynet har vurdert første år med ny allmennkringkastaravtale: To brot for TV 2 – men oppfyller dei fleste krava 

TV 2 har levert sitt første allmennkringkastingsregnskap 

2019: 

TV 2 får første utbetaling som kommersiell allmennkringkastar 

2018: 

Fem ting du bør vite om TV 2-avtalen