1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
Oppgaver

Medietilsynets ansvar og oppgåver

Medietilsynet er forvaltnings- og tilsynsorganet til staten på mediefeltet og er underlagt Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmåla om ytringsfridom, rettstryggleik og eit levande demokrati. Dei prioriterte arbeidsområda er å legge til rette for eit sterkt mediemangf…

Oppgaver

Medietilsynets internasjonale arbeid

Medietilsynets hovedoppgave er å fremme demokrati og ytringsfrihet ved å styrke mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi arbeider for å sikre norske statsborgere tilgang på nasjonale og lokale medier, på analoge og digitale flater, med et variert innhold. Vi bidrar også til at lesere, lyttere og…