1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Aldersgrenser på Netflix og andre strømmetjenester

Netflix og andre strømmetjenester har egne aldersgrenser satt etter egne retningslinjer. På denne siden forklares hvordan du kan forstå disse. Bildet viser et nettbrett med ulike strømmeapper. Foto Pexels

Norske strømmetjenester har plikt til å sette aldersgrenser på filmer og serier – og tilby alderskontroll. Men, norske regler gjelder ikke for utenlandske strømmetjenester som for eksempel Netflix. Disse tjenestene kan ha andre aldersgrenser og begrunnelser for aldersgrensene enn de vi har i Norge. Her kan du lese mer om reglene for ulike tjenester, og hva du kan gjøre for å beskytte ditt barn.

Hvordan settes aldersgrenser i Norge?

Hvem gjelder reglene om aldersgrenser for?

Hvordan skal jeg vurdere aldersgrenser som er satt av en utenlandsk strømmetjeneste?

Hva kan du gjøre hvis du mener en film eller et program har feil aldersgrense?

Er det greit å la barn se filmer og serier med høyere aldersgrense enn deres alder?

Hva kan jeg som forelder gjøre for å beskytte barnet mitt mot skadelig innhold?

oransje strek 2 smalere.png

Hvordan settes aldersgrenser i Norge?

I Norge følger reglene om aldersgrenser av bildeprogramloven. Loven fastslår at filmer og programmer som vises, skal ha en aldersgrense. Aldersgrensene skal settes ut fra om innholdet kan være skadelig for barn. Det kan du lese mer om her.

I Norge skal bildeprogramdistributørene sette aldersgrenser på filmer og programmer. 

Foto dekorativt
En mor med barn på fanget ser på film. Foto Medietilsynet 

Alle skal følge Medietilsynets retningslinjer for aldersklassifisering når de setter aldersgrenser på innhold. Medietilsynet har mulighet til å overprøve aldersgrensene som aktørene selv har satt dersom vi mener aldersgrensen ikke er i tråd med retningslinjene. 

Hvem gjelder reglene om aldersgrenser for?

Reglene om aldersgrenser i bildeprogramloven gjelder kun for aktører som er etablert i Norge. Det betyr at utenlandske strømmetjenester som for eksempel Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Paramount+ og Viaplay ikke trenger å følge norske bestemmelser om aldersgrenser, men reglene i det landet de er etablert i. Medietilsynet har ikke myndighet til å overprøve aldersgrenser fastsatt av Netflix og andre utenlandske strømmetjenester.

Informasjon om aldersgrenser og foreldrekontroll på utenlandske strømmetjenester finner du vanligvis på deres hjemmesider.

Hvordan skal jeg vurdere aldersgrenser som er satt av en utenlandsk strømmetjeneste?

Utenlandske strømmetjenester legger andre kriterier til grunn for aldersgrenser enn det vi gjør i Norge. Retningslinjer og formål med aldersgrenser er ikke de samme i alle land. Ulike strømmetjenester kan også operere med ulike aldersgrenser.

Foto dekorativt
Netflix er en av flere populære strømmetjenester som i dag blir mer brukt enn lineærtjenester, særlig av unge. Foto Pexels

Erfaringsmessig ser vi imidlertid at også utenlandske strømmetjenester som Netflix legger vekt på mye av det samme som vi gjør i Norge når de setter aldersgrenser. Dette gjelder for eksempel vold og seksuelle skildringer, selv om det kan vurderes og vektes annerledes enn i Norge. I land som England og USA tillegges for eksempel sex og nakenhet ofte større vekt ved fastsetting av aldersgrenser enn det gjør i Norge. Det samme gjelder bruk av rusmidler og banneord.

For å vurdere en aldersgrense som er satt av en utenlandsk strømmetjeneste bør du derfor sette deg inn i hvilke aldersgrenser som gjelder på de ulike strømmetjenestene, og hva de ulike strømmetjenestene legger vekt på når det settes aldersgrenser. Denne informasjonen finnes vanligvis på strømmetjenestenes nettsider. Det kan også være lurt å se gjennom traileren eller lese om en film eller serie hvis du er usikker på om innholdet passer for ditt barn. På nettsider som IMDb kan du for eksempel finne ut hvilke aldersgrenser ulike serier og filmer har fått i forskjellige land. Her finner du også en «foreldreguide», hvor brukere legger ut informasjon om innhold som kan ha betydning for aldersgrensen.

Du kan også bruke "hurtigguide"-versjonen av de norske retningslinjene for å gjøre en enkel vurdering av hvor aldersgrensen hadde landet i Norge.

Hva kan du gjøre hvis du mener en film eller et program har feil aldersgrense?

Bildeprogramloven har ingen regler som gir publikum en formell klageadgang på aldersgrenser.

Hvis du mener at en film eller et program har feil aldersgrense kan du likevel forsøke å ta kontakt med kundeservice på den aktuelle strømmetjenesten. I noen tilfeller kan dette føre til at strømmetjenesten vurderer programmet på nytt og velger å endre aldersgrensen hvis de er enig med deg.

Hvis aldersgrensen gjelder en norsk strømmetjeneste, kan du også kontakte Medietilsynet på post@medietilsynet.no. Medietilsynet vil da vurdere om det er grunnlag for å følge opp saken videre og kan eventuelt overprøve aldersgrensen fastsatt av strømmetjenesten.

Hvis aldersgrensen gjelder en utenlandsk strømmetjeneste, kan du også forsøke å kontakte myndighetene i det landet hvor strømmetjenesten er etablert. De fleste land har regler om aldersgrenser i sin lovgivning og en mediemyndighet, men Medietilsynet kan ikke garantere i hvilken grad dette blir fulgt opp. Her finner du en oversikt over jurisdiksjon knyttet til audiovisuelt innhold i Europa.

Er det greit å la barn se filmer og serier med høyere aldersgrense enn deres alder?

Aldersgrenser på serier og filmer er satt for å informere deg om at programmet har et innhold som kan være skadelig for barn i visse aldersgrupper. Samtidig er barn forskjellige, og tålegrensene kan være svært forskjellige også for barn i samme aldersgruppe. Noen barn kan for eksempel oppleve å bli skremt av en film eller serie selv om de i utgangspunktet er gamle nok til å se den. Til sjuende og sist er det derfor du som forelder som er best til å vurdere om ditt barn bør se en film eller serie. Du kjenner ditt barn best.

Det er også forskjell på om barnet ditt ser en film eller serie alene eller sammen med en voksen.

Foto dekorativt
Barn og unge bruker mye tid på mobilen – også med å se på video eller strømmetjenester. Foto Medietilsynet
SitatikonHvis du ser en film sammen med barnet ditt kan du forklare og snakke med barnet om det som skjer på skjermen, og barnet kan spørre og søke trøst hos deg hvis noe oppleves som skummelt.

For kinofilm er det for eksempel tillatt at barn som er inntil tre år yngre enn den aldersgrensen som er satt, kan se filmen på kino sammen med en voksen. Unntaket er filmer med 18-årsgrense, som er absolutt, og filmer med 6-årsgrense, der alle barn kan se filmen i følge med en voksen.

Selv om det er tillatt å ta med noen på kino som er yngre enn aldersgrensen på filmen, er det imidlertid ikke sikkert at filmen passer for nettopp ditt barn, og det er viktig at du tar hensyn til barnets modenhet og tålegrense når du lar barnet se filmer eller serier med høyere aldersgrense.

Hva kan jeg som forelder gjøre for å beskytte barnet mitt mot skadelig innhold?

De fleste strømmetjenester tilbyr foreldrekontroll, som gjør det mulig å filtrere innhold etter aldersgrenser. For norske strømmetjenester er dette et krav etter bildeprogramloven.

Et tips er derfor å sette seg inn i de ulike verktøyene og beskyttelsestiltakene som strømmetjenestene tilbyr og benytte seg av disse. På Netflix har du for eksempel mulighet til å blokkere en serie i tillegg til å kunne begrense muligheten til å se serier eller filmer over en viss aldersgrense på ulike profiler.

Også videodelingsplattformer som YouTube har fått strengere krav for å beskytte mindreårige mot skadelig innhold på sine tjenester. På YouTube har du blant annet mulighet til å begrense innhold i tjenesten gjennom å slå på begrenset innhold-modus. For de yngre barna kan det også være lurt å velge YouTube Kids i stedet for YouTube, da innholdet i denne tjenesten er mer begrenset enn det er på YouTube og i større grad tilpasset barn.

I tillegg bør man følge med på hvilke tjenester barna bruker, og hva de ser på når de er på nett.

Aldersgrenser og beskyttelsestiltak vil likevel bare i begrenset grad kunne beskytte barn mot at de blir eksponert for skadelig innhold. Når barna blir eldre, blir det vanskeligere å kontrollere hva barna ser på nett. Barn kan for eksempel få tilgang til skadelig innhold på sosiale medier, hvor det ikke er noe krav til aldersgrenser.

SitatikonDet viktigste du kan gjøre er å snakke med barna og vise interesse for det de ser på og være til stede hvis de trenger noen å snakke med.

Foto dekorativt
Du beskytter barna best ved å være interessert og engasjert i deres mediehverdag. Se og opplev medier sammen! Foto Medietilsynet

Et tips er å snakke jevnlig med barna om hva de gjør og ser på nett, og hva de bør gjøre dersom de ser innhold som kan oppfattes som ubehagelig eller skremmende.

Dette vil også kunne gjøre de bedre rustet til å vite hvordan de skal unngå å se innhold som kan være skadelig for dem.