1. Startsiden
  2. Regelverk

Sentrale avgjerder

I saker der nokon klagar på Medietilsynets vedtak vil Medieklagenemnda gå gjennom saka. Her finn du vedtak om desse sakene. For informasjon om vedtak gjort før 2021, sjå Medieklagenemndas nettsider eller ta kontakt på e-post