1. Startsiden
  2. Regelverk

Europeiske mediereguleringer

Teknologien har endret måten vi tilegner oss informasjon på. Globale plattformer har blitt en viktig del av vår informasjonsstruktur. Sosiale nettverk er for mange den viktigste inngangen til nyheter og innhold. Vi er alle blitt innholdsprodusenter. Dette har gitt flere mulighet til å ytre seg, noe som har medvirket positivt til ytringsfriheten og det offentlige ordskiftet. Samtidig har sosiale nettverk blitt en arena for desinformasjon, valgmanipulasjon og hatefulle ytringer som kan utgjøre en trussel mot demokratiet. På bakgrunn av dette har EU etablert en  handlingsplan for demokrati og en strategi tilpasset en digital tid. Disse satsingsområdene er fulgt opp av flere regelverksendringer.