1. Startsiden
  2. Skjemaer

Medietilsynet lagar ei årleg oversikt over den økonomiske tilstanden til norske medium – med eit femårig tilbakeblikk. I den samanhengen gjer Medietilsynet ei årleg undersøking av den økonomiske utviklinga i avisene. 

Medietilsynet forvaltar også ordninga for Kulturdepartementets menneskerettspris for journalistar.

Økonomiundersøkelse for aviser

Medietilsynet gjør årlig en undersøkelse av den økonomiske utviklingen i avisene. Over 95 prosent av avisene har deltatt de siste årene - noe som gir pålitelige tall og kunnskap om situasjonen for norsk presse. Ordningen er frivillig.

Menneskerettsprisen for journalistar

Kulturdepartementet sin menneskerettspris for journalistar blir annakvart år tildelt ein journalist som i særleg grad har sett søkelys på aktuelle menneskerettsspørsmål i Noreg.