1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Innovasjons- og utviklingstilskudd

Målet med innovasjonsstøtten er å styrke det norske mediemangfoldet og den opplyste offentlige samtalen gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier.

mar
1
2024
Kl. 23:59

Ordningen lyses ut i januar 2024. Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Støtten skal særlig fremme redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier. 

Det er Fagutvalget for innovasjons- og utviklingstilskudd som vurderer søknadene som kommer inn, og utarbeider en innstilling til Medietilsynet.   

Medietilsynet administrerer og saksbehandler støtteordningen ved å motta søknader, kartlegger hvem som kvalifiserer til å motta støtte og vedtar hvem som skal få støtte og hvor mye hver enkelt søker skal få. 

Miniatyr - skjema til tekst 60x60.png Logg på Min side og søk innovasjonsstøtte
hus min side png sort 60x60.png Har du ikke tilgang til min side? Registrer deg her.

oransje strek 2 smalere.png

Saker om utviklings- og innovasjonsstøtten

2023:

Medietilsynet skal fordele 21,5 millionar til innovasjon i media

2022:

Næringslivsjournalistikk rettet mot kvinner: DN Kvinner

2021: 

Medietilsynet foreslår nye støtteordningar

Medietilsynet har fordelt 21 millionar kroner: Nesten halvparten av årets innovasjonsstøtte går til små, lokale medium 

2020: 

Medietilsynet opnar for søknader: 20 millionar kroner til innovasjonsprosjekt 

40 prosjekter får 20 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra Medietilsynet 

2019: 

Medietilsynet lyser ut innovasjonsstøtte for neste år: 20 millionar kroner til innovasjon i media 

Medietilsynet deler ut ti millioner kroner til innovasjon i medier 

Postlov-forslaget: Økt innovasjonsstøtte skal bidra til å digitalisere avisene 
Medium: Nytt høve for å søke innovasjonsstønad 

2018: 

Medietilsynet har fordelt sju millioner kroner til innovasjon i mediebransjen 

Stor interesse for ny innovasjonsstøtte 
Nå kan medier søke innovasjons- og utviklingsstøtte 

Ny innovasjonsstøtte på plass fra 1. juli