1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til NRK

NRKs oppdrag er utformet for å sikre at hele befolkningen har tilgang på et bredt medietilbud med god kvalitet.

Det er Kulturdepartementet som forvalter eierskapet til NRK: Norsk rikskringkasting. Kulturdepartementet er generalforsamling og velger NRKs styre. Fra og med 1. januar 2020 finansieres NRK ved bevilgning over statsbudsjettet og betales over skatteseddelen.

En viktig oppgave for NRK er å bidra til å fremme den offentlige samtalen og bidra til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser. 

Alle kravene til NRK er formulert i NRK-plakaten og i NRKs vedtekter. Disse blir gjennomgått av Medietilsynet i den årlige allmennkringkastingsrapporten.

Fra og med 1. januar 2020 finansieres NRK over statsbudsjettet etter at lisensordningen ble avviklet. Det er Medietilsynet som overfører pengene til NRK. I 2021 er denne støtten på 6,35 milliarder.

Les mer om NRKs oppdrag her

oransje strek 2 smalere.png

Tidligere nyhetssaker om NRK

2021: 

Medietilsynet ønsker innspel til utgreiingar om NRK og mediestøtta 

2020: 

Ny mediestøttelov: Medietilsynet er opptatt av økt forutsigbarhet 

Mediestøtterådet lagt på is, men: Medietilsynets uavhengighet styrkes 

Medietilsynet utbetaler støtte tidligere enn planlagt 

Kronikk: Også mediene trenger hjelp 

Medietilsynet fremskynder ny utbetaling: Mer støtte til små lokale medier 

Ny lov om mediestøtte styrker Medietilsynets uavhengighet 

Ny mediestøttelov vedtatt i Stortinget 

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten 

2019: 

Statsbudsjett 2020: Støtta til media aukar med 50 millionar kroner 

Medietilsynet har ansatt sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet 

Stortinget sa ja til regjeringens forslag i mediestøttemeldingen 

Komité-flertall for regjeringens forslag i mediestøttemeldingen 

Medietilsynet blir sekretariat for nytt mediestøtteråd 

380 millionar kroner i mediestøtte i fjor 

Den nye regjeringen: Vil fjerne dagens lisens og samle mediestøtten i én ordning