1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til NRK

NRKs oppdrag er utforma for å sikre at heile befolkninga har tilgang på eit breitt medietilbod med god kvalitet.

Det er Kulturdepartementet som forvaltar eigarskapet til NRK: Norsk rikskringkasting. Kulturdepartementet er generalforsamling og vel NRKs styre. Frå og med 1. januar 2020 blir NRK finansiert ved løyving over statsbudsjettet og blir betalt over skattesetelen.

Ei viktig oppgåve for NRK er å bidra til å fremme den offentlege samtalen og bidra til at heile befolkninga får tilstrekkeleg informasjon til å kunne vere aktivt med i demokratiske prosessar.

Alle krava til NRK er formulerte i NRK-plakaten og i NRKs vedtekter. Desse blir gjennomgåtte av Medietilsynet i den årlege allmennkringkastingsrapporten.

Frå og med 1. januar 2020 blir NRK finansiert over statsbudsjettet etter at lisensordninga blei avvikla. Det er Medietilsynet som overfører pengane til NRK. I 2021 er denne stønaden på 6,35 milliardar.

Les meir om NRKs oppdrag her

oransje strek 2 smalere.png

Tidligare nyheitssaker om NRK

2021: 

Medietilsynet ønsker innspel til utgreiingar om NRK og mediestøtta 

2020: 

Ny mediestøttelov: Medietilsynet er opptatt av økt forutsigbarhet 

Mediestøtterådet lagt på is, men: Medietilsynets uavhengighet styrkes 

Medietilsynet utbetaler støtte tidligere enn planlagt 

Kronikk: Også mediene trenger hjelp 

Medietilsynet fremskynder ny utbetaling: Mer støtte til små lokale medier 

Ny lov om mediestøtte styrker Medietilsynets uavhengighet 

Ny mediestøttelov vedtatt i Stortinget 

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten 

2019: 

Statsbudsjett 2020: Støtta til media aukar med 50 millionar kroner 

Medietilsynet har ansatt sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet 

Stortinget sa ja til regjeringens forslag i mediestøttemeldingen 

Komité-flertall for regjeringens forslag i mediestøttemeldingen 

Medietilsynet blir sekretariat for nytt mediestøtteråd 

380 millionar kroner i mediestøtte i fjor 

Den nye regjeringen: Vil fjerne dagens lisens og samle mediestøtten i én ordning