1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til NRK

NRKs oppdrag er utforma for å sikre at heile befolkninga har tilgang på eit breitt medietilbod med god kvalitet.

Det er Kulturdepartementet som forvaltar eigarskapet til NRK: Norsk rikskringkasting. Kulturdepartementet er generalforsamling og vel NRKs styre.

Ei viktig oppgåve for NRK er å bidra til å fremme den offentlege samtalen og bidra til at heile befolkninga får tilstrekkeleg informasjon til å kunne vere aktivt med i demokratiske prosessar.

Alle krava til NRK er formulerte i NRK-plakaten og i NRKs vedtekter. Desse blir gjennomgåtte av Medietilsynet i den årlege allmennkringkastingsrapporten.

Frå og med 1. januar 2020 blir NRK finansiert over statsbudsjettet etter at lisensordninga blei avvikla. Det er Medietilsynet som overfører pengane til NRK. I 2021 er denne stønaden på 6,35 milliardar.

Les meir om NRKs oppdrag her

oransje strek 2 smalere.png

Tidligare nyheitssaker om NRK

2022:

NRK bryt krav til nynorskandel på nytt – nå krev Medietilsynet ein handlingsplan

2021: 

Medietilsynet ønsker innspel til utgreiingar om NRK og mediestøtta 

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene

2020: 

Ny mediestøttelov: Medietilsynet er opptatt av økt forutsigbarhet 

Mediestøtterådet lagt på is, men: Medietilsynets uavhengighet styrkes 

Medietilsynet utbetaler støtte tidligere enn planlagt 

Kronikk: Også mediene trenger hjelp 

Medietilsynet fremskynder ny utbetaling: Mer støtte til små lokale medier 

Ny lov om mediestøtte styrker Medietilsynets uavhengighet 

Ny mediestøttelov vedtatt i Stortinget 

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten 

2019: 

Statsbudsjett 2020: Støtta til media aukar med 50 millionar kroner 

Medietilsynet har ansatt sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet 

Stortinget sa ja til regjeringens forslag i mediestøttemeldingen 

Komité-flertall for regjeringens forslag i mediestøttemeldingen 

Medietilsynet blir sekretariat for nytt mediestøtteråd 

380 millionar kroner i mediestøtte i fjor 

Den nye regjeringen: Vil fjerne dagens lisens og samle mediestøtten i én ordning