1. Startsiden
  2. Tv, film og radio

Tv-kringkastere og bestillingstjenester

For å sende tv i Norge er det plikter knyttet til blant annet sendetillatelse eller registering, og beskyttelse av unge seere, i form av aldersgrenser.
Bestillingstjenester, slik som TV 2 Sumo, VGTV og visse Youtube-kanaler har også plikter.
Reglene og hvilket lovverk de tilhører finner du her.

Plikter for tv-kanaler

Plikter for audiovisuelle bestillingstjenester

Viktige begivenheter på tv

Plikter for tv-kanalar

04. nov. 2021 Det er plikter knytt til å sende tv i Noreg, blant anna for sendeløyve eller registrering, og vern av unge sjåarar, i form av aldersgrenser.

Plikter for audiovisuelle bestillingstenester

04. nov. 2021 Audiovisuelle bestillingstenester tilbyr bildeprogram som sjåaren vel sjølv når han eller ho vil sjå. Dette i motsetning til kringkasting som kan sendast direkte og samtidig. Eksempel på norske bestillingstenester er TV 2 Sumo, VGTV og Aftenposten TV. YouTube-kanalar vil også kunne omfattast. Her finn du informasjon om bestillingstenester og pliktene deira.

Viktige hendingar på tv

04. nov. 2021 Regjeringa har vedteke ei liste over hendingar som er av vesentleg betyding for samfunnet. Reglane er gitte for å sikre at slike hendingar kan sjåast av flest mogeleg. Vederlagsfrie kanalar skal derfor ha ei moglegheit til å kjøpe rettane til hendingane.