1. Startsiden
  2. Tv, film og radio

Tv-kringkastarar og bestillingstenester

For å sende tv i Noreg er det pliktar knytt til blant anna sendeløyve eller andre former for registrering, og beskyttelse av unge sjåarar, i form av aldersgrenser.
Bestillingstenester, slik som TV 2 Sumo, VGTV og visse Youtube-kanalar har også plikter.
Reglane og kva lovverk dei tilhøyrer finn du her.

Plikter for tv-kanalar

Plikter for audiovisuelle bestillingstjenester

Viktige begivenheter på tv

Plikter for tv-kanalar

04. nov. 2021 Det er plikter knytt til å sende tv i Noreg, blant anna for sendeløyve eller registrering, og vern av unge sjåarar, i form av aldersgrenser.

Plikter for audiovisuelle bestillingstenester

04. nov. 2021 Audiovisuelle bestillingstenester tilbyr bildeprogram som sjåaren vel sjølv når han eller ho vil sjå. Dette i motsetning til kringkasting som kan sendast direkte og samtidig. Eksempel på norske bestillingstenester er TV 2 Play, VGTV og Aftenposten TV. YouTube-kanalar vil også kunne omfattast. Her finn du informasjon om bestillingstenester og pliktene deira.

Store sportshendingar på tv

04. nov. 2021 Regjeringa har vedteke ei liste over hendingar som er av vesentleg betyding for samfunnet. Reglane er gitte for å sikre at slike hendingar kan sjåast av flest mogeleg. Vederlagsfrie kanalar skal derfor ha ei moglegheit til å kjøpe rettane til hendingane, som omfattar dei største meisterskapa i sport.

Miniatyr - skjema til tekst 60x60.png Alle skjemaer for å søke, rapportere og registrere finner du her.
Egne skjemaer knyttet til konsesjon for kringkasting finner du her.