1. Startsiden
  2. Tv, film og radio

Tv, film og radio

Skjema for konsesjon av kringkasting

Her finn du skjema som gjeld konsesjonar for kringkasting. Andre skjema finn du i Medietilsynets digitale sjølvbetjeningstjeneste Min side. Sjå oversikt her.

Radiooransje strek 2 smalere.png

Tv og audiovisuelle bestillingstenesteroransje strek 2 smalere.png

Englishoransje strek 2 smalere.png