1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Tilliten til mediene

Stoler vi på det vi ser og hører i mediene? Hvem stoler nordmenn mest på?

De redaktørstyrte mediene har en samfunnsrolle å fylle: de skal informere oss om det som skjer rundt oss, og de skal være en plattform for offentlig diskurs. Særlig i en situasjon som koronapandemien er vår tillit til mediene avgjørende for hva vi tror på. 

Medietilsynets gjennomfører jevnlig undersøkelser i befolkningen om nettopp tillit til mediene - disse kan du lese her.