1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Tillit til media

Stolar vi på det vi ser og høyrer i media? Og kva medium stoler nordmenn mest på?

Dei redaktørstyrte media har ei samfunnsrolle å fylle: dei skal informere oss om det som skjer rundt oss, og dei skal vere ei plattform for offentleg diskurs. 

Medietilsynet gjennomfører jamleg undersøkingar i befolkninga om tillit til media. Desse kan du lese her.