1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Her finn du utvalde kortversjonar av Medietilsynets rapportar og utgreiingar.

Nokre av webrapportane er samandrag av innhaldet i dei større produksjonane, og i så fall finn du finn lekkje til originalrapportane i kvar av webrapportane.

Webrapporter

Tilsynsåret 2023 - økt tilsynsaktivitet

I 2023 gjennomførte Medietilsynet totalt 36 tilsynsaktiviteter. Flest aktiviteter var knyttet til kringkastingsregelverket, spesielt kontroll av regler for reklame, sponsing og produktplassering. Det ble avdekket flere brudd på disse reglene enn på andre områder. Medietilsynet erfarer at det ofte er…