1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Her finn du utvalde kortversjonar av Medietilsynets rapportar og utgreiingar.

Nokre av webrapportane er samandrag av innhaldet i dei større produksjonane, og i så fall finn du finn lekkje til originalrapportane i kvar av webrapportane.

Webrapporter

Tilsynsåret 2022 – ulovlig pengespillreklame fjernet fra norske tv-skjermer

I 2022 hadde Medietilsynet en høy tilsynsaktivitet. Totalt ble det gjennomført 29 tilsynsaktiviteter på ulike områder, og i om lag halvparten ble det avdekket brudd på regelverket. Mest innvirkning for deg og meg hadde arbeidet med å fjerne pengespillreklame som ikke er lovlig etter norsk regelverk.