1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Her finn du utvalde kortversjonar av Medietilsynets rapportar og utgreiingar. Webrapportane er samandrag av innhaldet i dei større produksjonane, og du finn lenke til originalrapportane i kvar av webrapportane.

Webrapporter

Politisk reklame: hva synes velgerne?

Hva synes norske førstegangsvelgere om politisk markedsføring i sosiale medier? Er det greit at det brukes personlig informasjon for å skreddersy politisk reklame? Dette er blant spørsmålene som berøres i denne rapporten om velgernes synspunkter, med særlig vekt på førstegangsvelgernes erfaringer. …