1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Her finn du utvalde kortversjonar av Medietilsynets rapportar og utgreiingar. Webrapportane er samandrag av innhaldet i dei større produksjonane, og du finn lenke til originalrapportane i kvar av webrapportane.

Webrapporter

Tilsynsåret 2021 – over halvparten av tilsynene uten brudd

Av de 25 tilsynene Medietilsynet gjennomførte i 2021 ble det avdekket brudd i 10 tilfeller. De fleste ble ryddet opp i ved hjelp av god dialog og veiledning.