1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Mediepolitiske utgreiingar

Medietilsynet utfører ulike utredningsoppdrag for Kulturdepartemenet på fagområda Medietilsynet dekker. Dette omfattar utgreiingar om mediestøtte, kringkasting eller vern av barn og unge.