1. Startsiden
 2. Om Medietilsynet

Aktuelt 2019

 • TV Vest får gebyr for politisk reklame

  Den lokale tv-kanalen TV Vest får et gebyr på 10 000 kroner for å ha sendt reklame for to politiske partier under høstens valgkamp. – Politisk tv-reklame er forbudt etter norsk lov, og Medietilsynet må derfor reagere på lovbruddet, sier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet.

 • Ny studie: Dataspel skaper konfliktar i innvandrarfamiliar

  Språkbarrierar, lite kjennskap til støtteapparatet og frykt for å be om hjelp kan skape problem i innvandrarfamiliar med barn som speler mykje dataspel. Det viser ein ny studie Vestlandsforsking og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen har gjort ved hjelp av forskingsmidlar frå Medietilsynet.

 • Medietilsynet vil føre tilsyn med nye krav til NRK, TV 2 og TVNorge

  NRK og de riksdekkende kommersielle kanalene TV 2 og TVNorge får strengere krav til å tilgjengeliggjøre sine programmer for personer med funksjonsnedsettelser på tv. Medietilsynet skal føre tilsyn med endringene i kringkastingsforskriften, som trer i kraft 1. januar neste år.

 • Tre av fire youtubere setter aldersgrenser på videoene sine

  Det viser en kontroll Medietilsynet har gjort. Aldersmerking er lovpålagt og skal hindre at mindreårige blir eksponert for skadelig innhold. – Vi er godt fornøyd med at en så stor andel av youtuberne tar aldersmerking på alvor, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Medietilsynet mener: Smarttelefon-forbud er ikke løsningen

  Å prøve å holde barna unna smarttelefonen fram til ungdomsskolen, slik digitaliseringsminister Nikolai Astrup har tatt til orde for, er en dårlig løsning. I stedet må både foreldre og offentlige myndigheter gjøre sitt for at barn og unge skal utvikle kritisk medieforståelse.

 • Brukarinntektene aukar, men lønnsemda er svekka siste år

  I dag legg Medietilsynet fram ein samla rapport om den økonomiske utviklinga i norsk mediebransje det siste året. Oppsummert aukar brukarinntektene, reklameinntektene faller og lønsemda er svekka frå 2017 til 2018. – Tala viser at det å klare å ta betalt for innhaldet blir sentralt for økonomien i medieverksemdene framover, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Årets mediestøtte: 5,6 millioner mer til lokalavisene enn i fjor

  Over 120 lokalaviser får økt tilskuddet med til sammen 5,6 millioner kroner i 2019, en økning på nesten åtte prosent fra 2018. – Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om at mer av støtten skal gå til små, lokale aviser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Engasjerte innspel på vegen mot ny kulturmelding for barn og unge

  Moglegheit for ytringar og det å vere ein del av eit fellesskap var viktige innspel frå dei unge då Medietilsynet denne veka inviterte til opent innspelmøte. Møtet blei arrangert i samband med den nye kulturmeldinga for barn og unge som er under arbeid, og tema var korleis vi kan trygge den digitale kvardagen til barn og unge.

 • Åtte av ti har tillit til norske medier

  Norske medier har tillit i befolkningen, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Nyhetene fra NRK 1, TV 2, Aftenposten og «din lokal/regionavis» scorer høyest.

 • Morgenbladet får auka støtte

  Morgenbladet doblar støttenivået når Medietilsynet no har konkludert med at avisa fyller krava i ein annan kategori enn tidlegare. I tillegg har Medietilsynet avgjort at avisa Midsundingen kvalifiserer til å motta støtte.

 • Betydelig nedgang i tv-reklame fra pengespillselskapene

  Trenden fortsetter. For andre år på rad går reklame for utenlandske pengespill rettet mot norske tv-seere ned. – Det er positivt at andelen utenlandsk pengespillreklame rettet mot norske tv-seere, som er i strid med norske regler, fortsetter å falle, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • 20 millionar i støtte til lokalkringkasting

  Onsdag 20. november er frist for å søke om støtte til lokale radio- og tv-aktørar. I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringa eit samla tilskott på 20,4 millionar kroner. – Støtteordninga er viktig for mediemangfaldet, og også i år blir prosjekt som skal digitalisere lokalradioen eller fremme norsk musikk, prioriterte, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Et lite hvileskjær for avisene

  For første gang siden 2011 hadde norske aviser i fjor stabile driftsinntekter, viser en ny rapport fra Medietilsynet. Mange har kommet et godt stykke på vei i digitaliseringsprosessen, men ingen må tro at behovet for omstilling og innovasjon i avisbransjen er over.

 • Bransjeutvalg mot kroppspress i sosiale medier lansert

  Under en markering på Share i Oslo mandag, ble fagutvalget for influencermarkedsføring lansert. Utvalget skal administrere og håndheve nye etiske retningslinjer. I tillegg skal utvalget gi råd til nettverk, annonsører og påvirkere om markedsføring av blant annet kosmetiske inngrep og kosttilskudd.

 • Stabilt inntektsnivå i norske aviser for første gang siden 2011

  For første gang siden 2011 har norske aviser en stabil inntektsutvikling. Avisenes driftsinntekter i 2018 var totalt på omtrent samme nivå som året før, viser en ny rapport fra Medietilsynet. – Det ser ut til at avisene i stadig større grad lykkes med å få abonnentene over på digitale plattformer, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Brudd på valgloven kan medføre bøter

  Det er ikke lov å offentliggjøre valgresultat og valgdagsmålinger før tidligst kl. 21.00 på valgdagen mandag. Forbudet er innført for å hindre at velgerne blir påvirket mens stemmingen pågår. Medietilsynet vil følge med under valgdagene 8. og 9. september for å avdekke eventuelle brudd på valgloven.

 • Forbud mot politisk reklame på tv

  I forbindelse med det forestående valget minner Medietilsynet om at det ikke er tillatt med reklame for livssyn og politiske budskap på tv. Forbudet gjelder ikke for radio eller andre medieplattformer, slik som for eksempel sosiale medier eller podkaster.

 • Én av tre unge gir andre tilgang til passordet sitt på sosiale medier

  Én av tre 16-17-åringer gir andre tilgang til sine passord på sosiale medier, viser en undersøkelse fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Medietilsynet. Dette er dobbelt så mange som i gruppen over 18 år. – Tallene viser at det er behov for å snakke mer med barn og unge om sikkerhet på sosiale medier, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Til felles kamp mot falske nyheter

  I forkant av høstens valg går Medietilsynet, Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) sammen om en kampanje for å øke folks bevissthet rundt falske nyheter og desinformasjon. – Også i Norge må vi ta disse utfordringene på alvor, og våre undersøkelser viser at mange har for liten kunnskap om hvordan de kan avdekke usann informasjon, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Sju av ti har aldri debattert politikk og samfunnsspørsmål i media

  Nordmenn deltar i liten grad i debatter om politikk og samfunnsspørsmål i media, viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse. – Hovedgrunnen til den manglende deltakelsen er rett og slett at folk ikke ønsker å debattere via media, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Medietilsynet på Arendalsuka

  Høsten starter med et pang i Arendal, og sammen med andre samfunnsengasjerte aktører og mennesker er Medietilsynet med på en rekke debatter og aktiviteter 12. – 16. august, både i hovedprogrammet og i Arendalsuka UNG.

 • Norske kringkastere sender ikke mer reklame enn de har lov til

  Norske kringkastere sender ikke mer reklame enn de har lov til, viser en kontroll Medietilsynet har gjort. – Reglene på dette området skal begrense mengden reklame publikum eksponeres for. Det er derfor betryggende at alle kringkasterne vi kontrollerte holdt seg innenfor regelverket, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

 • Ekspertgruppe skal bidra til ein tryggare digital barndom

  Medietilsynet har samla ekspertar på området barn og medium for å sikre gode tiltak som kan tryggje barn og unge på nett. Tilsynet har rolla som nasjonal koordinator i eit stort europeisk prosjekt der målet er å gi barn og unge ein trygg og positiv digital kvardag.

 • Usikker tilskudds-prognose for aviser på grunn av store endringer blant søkerne

  Bergensavisen ligger an til å få årets største økning i produksjonstilskudd, men det er knyttet stor usikkerhet til årets prognose. Årsaken er at det ennå ikke er avklart om Dagbladet+ kvalifiserer for støtte og om Morgenbladet havner i ny kategori. De to avisene kan ende opp med inntil ti prosent av årets totale tilskuddspott på 318 millioner kroner.

 • Medietilsynet med tiltak mot påverking i valet til hausten

  Regjeringa kom i dag med ein tiltaksplan som skal styrke motstandsdyktigheita mot påverking og hybride truslar i gjennomføringa av valet til hausten. Medietilsynet gjennomfører i år fleire tiltak knytte til kritisk medieforståing og falske nyheiter.

 • Produktplassering tillates på radio etter endringer i kringkastingsloven

  Nå vil du kunne høre produktplassering også på radio. Stortinget vedtok 11. juni flere endringer i kringkastingsloven. Blant annet skal Medietilsynet heretter også avgjøre om NRK kan ta i bruk nye tjenester, og kringkasterne får utvidede krav til tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Stortinget sa ja til regjeringens forslag i mediestøttemeldingen

  Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om et nytt mediestøtteråd, avvikling av NRK-lisensen og å innføre fireårige styringssignal for NRK og den direkte mediestøtten. Kulturminister Trine Skei Grande skal snarest mulig legge frem et nytt lovforslag om Mediestøtterådets ansvar og myndighet.

 • Dataspillavhengighet er nå en offisiell diagnose

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå bestemt at dataspillavhengighet er en offisiell diagnose. Ifølge WHO er forutsetninger for diagnosen at spilleren mister kontroll og prioriterer spillingen fremfor andre ting over tid, og fortsetter å spille selv om det får negative konsekvenser.

 • Eldre er dårligst på å gjenkjenne falske nyheter

  Halvparten av de over 60 år klarte ikke å avsløre en falsk nyhet eller var usikre på om den var falsk, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Blant de under 30 år hadde én av tre problemer med å avdekke om den samme nyhetssaken var falsk.

 • – Lokalradioene må få mer tid til den digitale overgangen

  Medietilsynets anbefaling er klar: Lokalradioene bør få sende på FM i nye fem år når dagens forlengelse går ut i 2021. Hvis bransjen ikke får lenger tid på seg, er vi redd for at mange aktører ikke klarer den digitale overgangen. Det kan få negative følger for mediemangfoldet.

 • A-Media får midlertidig DAB-anleggskonsesjon på Vestlandet

  Radiokanaler i Rogaland og Sunnhordland får fortsette DAB-sendingene i Riksblokk II-nettet i påvente av en endelig beslutning om hva som skal skje med dette nettet framover. Det er klart etter at Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gitt A-Media tidsavgrenset anleggskonsesjon og sendetillatelse.

 • Medietilsynet deler ut ti millioner kroner til innovasjon i medier

  23 prosjekter får støtte når Medietilsynet for andre gang deler ut innovasjonsstøtte til mediebedrifter. Nesten alle midlene går til små, lokale medier eller til å utvikle lokalt innhold i mediene. – Støtteordningen gjør det lettere for små, lokale medier med begrensede midler til å digitalisere og drive innovasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Medietilsynet anbefaler at lokalradio får sende på FM ut 2026

  Medietilsynet mener at mediemangfoldet rammes dersom lokalradioene ikke får sende på FM etter 2021. Tilsynet foreslår derfor en FM-forlengelse på fem år og en ny driftsstøtte til lokalradioer som digitaliseres. Samtidig mener tilsynet det bør settes begrensninger for lokalradioene i slukkeområdene, og foreslår et reklameforbud for disse aktørene.

 • Medietilsynet bidreg til den nye dataspelstrategien

  Kulturdepartementet ønsker at den nye dataspelstrategien skal sjå nærmare på blant anna rammevilkåra for spelbransjen og setje mål for spelpolitikken. Det er mogeleg å kome med innspel til strategien innan 6. mai.

 • Fleirtalet av befolkninga er nøgd med radiotilbodet i Noreg

  Over halvparten av befolkninga er nøgde med det totale radiotilbodet i Noreg. Det viser ei ny undersøking Kantar Media har gjort på oppdrag frå Medietilsynet og dei største radioaktørane. Knappe tre av ti er verken nøgde eller misnøgde eller har inga meining om radiotilbodet.

 • Medietilsynet i gang med å utvikle ny mediemangfaldsrekneskap

  Medietilsynet har starta arbeidet med å utvikle ei ny mediemangfaldsrekneskap som skal dokumentere og synleggjere utviklinga i det norske mediemangfaldet. Tilsynet har involvert ei gruppe fagpersonar, som nyleg hadde sitt første møte i dette arbeidet. – Målet er å ha klar første versjon av rekneskapen i slutten av 2019, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • To nye aviser har søkt produksjonstilskudd

  Dagbladet pluss og Midsundingen er nye på listen over aviser som søker om støtte fra den største mediestøtteordningen - produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Nesten 150 aviser hadde søkt om tilskudd da søknadsfristen gikk ut 5. april. – Hvem som får støtte og hvor mye blir først klart til høsten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Medietilsynet kartlegger nordmenns kritiske medieforståelse

  Medietilsynet er i gang med en ny, stor undersøkelse som skal kartlegge nordmenns kritiske medieforståelse. Resultatene blir lagt fram før sommeren. – Kritisk medieforståelse er nøkkelen til å kunne forstå og bruke mediene på en aktiv og bevisst måte, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Tre lokalradioer får gebyr fra Medietilsynet

  Lokalradioene Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music) får gebyr fra Medietilsynet for brudd på konsesjonsvilkårene. Til sammen må lokalradioene betale litt over én million kroner i gebyr.

 • TV 2 får første utbetaling som kommersiell allmennkringkastar

  Denne veka får TV 2 første utbetaling for å drive kommersiell allmennkringkasting. Avtalen mellom TV 2 og staten inneber at TV 2 får dekt nettokostnadar på 135 millionar kroner årleg i fem år for å levere mellom anna daglege nyheitssendingar frå Bergen, norskspråklege program for barn og unge, norsk film og tv-drama.

 • Medietilsynet blir sekretariat for nytt mediestøtteråd

  Medietilsynet blir sekretariat for det uavhengige mediestøtterådet som regjeringen vil etablere fra 2021. Mediestøtterådet skal blant annet fordele midler mellom tilskuddsordningene. – Dette blir en ny og spennende rolle for Medietilsynet, og vi ser fram til å være med på å utvikle støtteordningene til det beste for mediemangfoldet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Halvparten av oss les avisa på mobilen

  Smarttelefonen er blitt viktigare i folks mediekvardag enn papiraviser, nettbrett og PC. Det viser dei nyaste lesartala frå Kantar, presentert av Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

 • 380 millionar kroner i mediestøtte i fjor

  Medietilsynet fordelte i alt over 380 millionar kroner til ulike former for mediestøtte i 2018. Støtteordningane skal bidra til å sikre mediemangfaldet her i landet. Fredag legg kulturministeren fram ei ny stortingsmelding om mediestøtte.

 • Myten om Momo

  Fleire medium omtalte og åtvara mot fenomenet Momo i fjor haust. For kort tid sidan fekk Momo igjen merksemd i norsk presse og i sosiale medium. Men Momo er ikkje verkeleg. Det må vi vaksne hjelpe barna å forstå.

 • Mediemeldingen presenteres 29. mars

  Regjeringen har lenge varslet endringer i fordelingen av statens midler på mediefeltet. Sentrale temaer i mediemeldingen er finansieringen av NRK og fordeling av mediestøtten.

 • Vellykket NRK-test av tv-sendinger over mobilnettet i Selje

  Medietilsynet var 14. mars tilstede på en live demonstrasjon av HDTV over mobilnettet i Selje. Teknologien LTE-B gjør det mulig å sende én datastrøm til mange samtidige brukere av store skjermer, og NRK var først i verden med en vellykket test.

 • Ny digital løsning for å søke mediestøtte

  Medietilsynet samler alle søknader og skjemaer knyttet til mediestøtte i en ny digital løsning. – Den nye løsningen skal forenkle arbeidet for aktører som er i kontakt med oss og gi bedre oversikt, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Medietilsynet har fordelt 20 millioner kroner til lokalkringkasting

  85 aktører får støtte når Medietilsynet har fordelt nær 20 millioner kroner i støtte til lokalkringkasting. Omkring halvparten av midlene går til å digitalisere lokalradio. – Lokale radio- og tv-aktører er en viktig del av mediemangfoldet, og støtteordningen skal bidra til å understøtte dette mangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Medietilsynet ønsker tall fra lokalradio på FM og DAB innen 1. april

  – Lokalradioer på FM må sende inn fjorårets resultater til Medietilsynet innen 1. april. Vi ønsker nå at også DAB-kanalene melder inn tall til Medietilsynet, slik at vi får et så godt grunnlag som mulig i arbeidet med å vurdere om lokalradioenes FM-konsesjoner skal forlenges etter 2021, sier direktør Hanne Nistad Sekkelsten i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

 • 4,2 millionar til medieforsking i 2019

  I år fordeler Medietilsynet nesten 4,2 millionar kroner til forskarar som blant anna skal forske på ungdom og dataspel, korleis foreldra si mediebruk påverkar barna og om stordata samla inn av medieverksemdene kan gi ny innsikt til forskarar og media.

 • Flere foreldre vet hvorfor sosiale medier har 13-årsgrense

  Åtte av ti foreldre vet at personvernhensyn er årsaken til 13-årsgrensen på sosiale medier. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. For ett år siden var bare tre av ti klar over hvorfor barn under 13 år ikke kan opprette egen profil på sosiale medier uten foreldresamtykke.

 • Medium: Nytt høve for å søke innovasjonsstønad

  4. mars er søknadsfrist for innovasjonsstønad til medium. Årets pott er på ti millionar kroner. – Det var stor interesse for stønadordninga då den kom i fjor, og vi håper på like mange gode søknader i år, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Råd om dataspill til foreldre – nå også på samisk

  Mange foreldre synes det er utfordrende at barna spiller mye dataspill. Barna selv ønsker at foreldrene engasjerer seg. Medietilsynet gir deg råd om hvordan familien kan snakke sammen om dataspill og bli enige om tidsbruk.

 • Youtubere tydeligere på hva som er reklame

  Nye tall viser at flere norske youtubere merker reklame i innslagene sine. – Dette er en positiv utvikling som gjør det mindre sannsynlig at seerne opplever skjult reklame, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Slik merker du reklame i Youtube-videoene dine

  Skjult reklame er forbudt. Dersom du mottar penger eller får tilsendt noe gratis for å markedsføre produkter eller tjenester, må du merke videoene du legger ut på din egen Youtube-kanal.

 • Stabile eierforhold i det norske mediemarkedet

  Amedias oppkjøp av Nettavisen og Bonniers nedleggelse av virksomheten i Norge var de største bevegelsene i det norske mediemarkedet i 2018. Fortsatt eies majoriteten av de norske medievirksomhetene av konsern, der de to største er Schibsted og Amedia.

 • Medietilsynet varsler sanksjoner mot tre lokalradioer

  Medietilsynet varsler sanksjoner mot lokalradioene Hallo Ski (Norsk Lokalkringkasting), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio for å ha videresendt innhold fra Radio Metro. De har også oversteget inntektsgrensen for lokale FM-kanaler i storbyene etter overgangen til digitalradio (DAB).