1. Startsiden
 2. Om Medietilsynet

Aktuelt 2018

 • Medietilsynet fortsetter arbeidet mot spilleproblemer

  Medietilsynet fortsetter sitt arbeid med innsikt og tiltak for å forebygge spilleproblemer. Det er klart etter at Kulturdepartementet har lagt fram en ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019 – 2021.

 • Medietilsynet mener kritisk medieforståelse må inn i nye læreplaner

  Medietilsynet mener kritisk medieforståelse, digitale ferdigheter og digital dømmekraft må få en mer sentral plass i de nye lærerplanene for norsk og samfunnsfag. – Dette er viktige ferdigheter som må ha en viktig rolle i undervisningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Pengespillselskapene bruker mindre penger på tv-reklame

  For første gang siden Medietilsynet startet å følge utviklingen i 2013, bruker pengespillselskapene mindre penger på tv-reklame rettet mot norske seere. – Det er de utenlandske pengespillselskapene som står for nedgangen, mens de norske spillselskapene bruker mer penger enn tidligere på tv-reklame, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Fem nye aviser får produksjonstilskudd i 2018

  158 aviser får til sammen 313 millioner kroner i produksjonstilskudd (ofte omtalt som pressestøtte) i 2018. Fem nye aviser kommer inn i ordningen, blant disse er nettavisene Minerva og Vol.no. – Vi har fått signaler om at flere nettaviser vurderer å søke tilskudd neste år, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Nytt mediedirektiv om Youtube og Facebook skal inn i norsk lov

  EU har formelt modernisert bestemmelsene om kringkasting og andre audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet). De enkelte EU-landene har frist til 19. september 2020 med å innføre bestemmelsene i sine nasjonale lover. Det er ikke klart ennå hvilken frist Norge, Island og Liechtenstein får til å gjennomføre direktivet.

 • Medietilsynet på konferanse om hatprat i media

  Hatprat er en utfordring for demokratiet, og Europarådet arrangerte denne uken en konferanse om hatprat og kritisk medieforståelse i Zagreb, Kroatia. Medietilsynet var invitert for å dele sin erfaring med å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen.

 • Medietilsynet gir råd om dataspill på somali og arabisk

  Medietilsynet har utarbeidet råd om hvordan foreldre kan snakke med barn om dataspill blant annet på somali og arabisk. Rådene presenteres på Dataspillkonferansen som arrangeres av Medietilsynet i dag. – Vi vil gjøre det enklere for foreldre å snakke med barna om dataspill på sitt eget morsmål, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

 • Menneskerettsprisen til journalistene i Tysfjord-saken

  Kulturminister Trine Skei Grande delte mandag 5. november ut Kulturdepartementets menneskerettspris for 2018 til journalistene som avdekket mangeårige seksuelle overgrep i Tysfjord kommune. Prisen deles ut hvert annet år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge, og administreres av Medietilsynet.

 • Veksten i lyttertallene for lokalradio har stagnert

  Den sterke veksten i lokalradiolytting etter FM-slukkingen har stanset opp, viser nye tall Medietilsynet presenterer i dag. – Det siste halve året har andelen av befolkningen som lytter til lokalradio gått ned med 1,5 prosentpoeng, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Bransjen diskuterte skissen til retningslinjer om kroppspress

  Påvirkere, nettverk og annonsører møtte tirsdag barne- og likestillingsministeren og folkehelseministeren for å diskutere skissen fra Medietilsynet og Forbrukertilsynet til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier. – Vi er glad for at initiativet ble godt mottatt, og nå blir det spennende å følge bransjens videre arbeid, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Søk støtte til prosjekter for lokale lyd- og bildemedier

  Fredag 2. november er årets frist for lokale lyd- og bildemedier som vil søke støttemidler fra Medietilsynet. Prosjekter som skal digitalisere lokalradioen eller fremme norsk musikk prioriteres. – Lokale lyd- og bildemedier er en viktig del av mediemangfoldet, og støtteordningen skal bidra til å understøtte dette mangfoldet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Stabil utvikling i nasjonal radiolytting i 2018

  Mange har regnet med at radiolyttingen ville øke inn mot 2019, for så å stabilisere seg. Ferske lyttertall fra Medietilsynet viser ingen tendens til en slik økning. – Utviklingen i 2018 har vært forholdsvis stabil, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Mediebudsjett 2019: Øker innovasjonstilskuddet

  Regjeringen foreslår en økning på tre millioner i tilskuddet til innovasjon og utvikling for nyhets- og aktualitetsmedier i årets statsbudsjett. – Det er positivt at regjeringen anerkjenner behovet for utvikling og nyvinning i mediebransjen ved å styrke innovasjonsstøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Medietilsynet støtter forslag om å innføre strengere straff for deling av bilder

  Medietilsynet støtter Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å endre straffeloven for å gi et bedre vern mot spredning av avslørende, nedverdigende eller krenkende bilder. – Slik bildedeling er en stor påkjenning for den som rammes, og vi er derfor enige i at denne typen krenkelser bør straffes strengere, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Vil bekjempe uheldig kroppspress i sosiale medier

  Medietilsynet og Forbrukertilsynet overleverte tirsdag 2. oktober en skisse til etiske retningslinjer mot uheldig kroppspress i sosiale medier til barne- og likestillingsministeren. Nå skal innholdet i skissen diskuteres videre med påvirkere, nettverk og annonsører.

 • Medietilsynet mener TV 2 brøt regler om produktplassering

  Medietilsynet mener TV 2 brøt kringkastingslovens regelverk om produktplassering da reisebyrået Apollo fikk reklamere for Kroatia som reisemål i programmet Været 7. juni i år. Tilsynet gir TV 2 en advarsel for lovbruddet. – Det er viktig at reglene om produktplassering følges, slik at mediebrukerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

 • Fem ting du bør vite om TV 2-avtalen

  Staten har nettopp inngått en avtale med TV 2 om å levere allmennkringkastingsinnhold på TV mot at kanalen får dekket nettokostnadene med inntil 135 millioner kroner hvert år de neste fem årene. Medietilsynet skal føre tilsyn med at TV 2 overholder forpliktelsene i avtalen og utbetale kompensasjonen. Her får du fem fakta om avtalen og tilsynets oppgaver.

 • Stor interesse for ny innovasjonsstøtte

  Medietilsynet har mottatt 71 søknader fra medier som ønsker støtte til å gjennomføre innovasjons- og utviklingsprosjekter. – Det er gledelig at vi har mottatt så mange søknader, og vi ser fram til å ta fatt på tildelingsjobben, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Hvilke prosjekter som får tildelt støtte fra potten på sju millioner kroner blir klart før jul.

 • Medietilsynet støtter ny medieansvarslov

  Medietilsynet støtter hovedpunktene i Kulturdepartementets forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte medier. – En ny teknologinøytral medieansvarslov kan bidra til å styrke mediemangfoldet og den kritiske medieforståelsen i befolkningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Radio Metro fikk ikke medhold av Medieklagenemnda

  Medieklagenemnda gir Medietilsynet medhold i å ilegge Radio Metro gebyr for radiosendinger uten tillatelse i Oslo-området i desember 2017. – Medietilsynet er fornøyd med at Medieklagenemnda er enig med tilsynet i at det var nødvendig å reagere strengt mot klare brudd på kringkastingsregelverket, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Et mer synlig og tydelig medietilsyn

  Medietilsynet har det siste året fornyet både strategi og organisasjon, og nå har også tilsynets visuelle identitet fått et løft. – Gjennom strategiprosessen har vi tydeliggjort våre innsatsområder for å bidra til å fremme ytringsfrihet og demokrati, og her er mediemangfold og kritisk medieforståelse viktige stikkord. Samtidig ønsker Medietilsynet å bli mer synlig og tydelig. Som et ledd i det har vi modernisert vår visuelle identitet, sier direktør Mari Velsand.

 • Se opptak fra Medietilsynets frokostseminar om kildekritikk her

  Torsdag 6. september lanserte Medietilsynet, Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet et nytt undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever. – Vi håper undervisningsopplegget gjør at elevene får et mer bevisst forhold til den informasjonen og de nyhetene de konsumerer, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Nytt undervisningsopplegg for å skille sant fra usant på nett

  Medietilsynet, Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet lanserer nytt undervisningsopplegg om kritisk medieforståelse for ungdomsskoleelever. – Det kan være utfordrende å finne fram i den digitale informasjonsflommen. Vi ønsker å bidra til å styrke de unges kritiske medieforståelse, slik at de kan ta informerte og gode valg, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Nytt verktøy skal hjelpe foreldre med å trygge barna på nett

  Medietilsynet og Mobbeombudet lanserer et nytt samtaleverktøy med tema digital dømmekraft. – Norske barn har mobiltelefon fra ung alder. Vi ønsker å gjøre det lettere for foreldrene å bli trygge veiledere for barna i deres digitale mediebruk, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Arbeidet med retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier er i gang

  Medietilsynet er i samarbeid med Forbrukertilsynet i gang med å utvikle en skisse til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier. Oppdraget kom fra barne- og likestillingsministeren før sommeren, og formålet er å motvirke uheldig kroppspress blant barn og unge.

 • Pengespillmekanismer stadig vanligere i dataspill

  Pengespillmekanismer blir i stadig større grad en del av dataspilluniverset. Her kan du lese om hvordan du kan kjenne igjen pengespillmekanismer i dataspill og få tips til hvordan du som forelder kan sette grenser for barna.

 • Følger ikke aldersgrensene på sosiale medier

  Kun 16 prosent av barn mellom 9 og 12 år følger alltid aldersgrensene på sosiale medier. Tre av ti barn følger aldri aldersgrensen, mens nesten halvparten følger den noen ganger. Det viser tall fra Medietilsynets barn og medier-undersøkelse 2018.

 • Unge bekymrer seg for det de deler på nett

  Unge bekymrer seg for at informasjonen de deler digitalt skal komme på avveie. Likevel hopper de bukk over personvernerklæringene når de tar i bruk nye tjenester, viser en ny undersøkelse. Datatilsynet, Forbrukertilsynet og Medietilsynet mener tilbyderne må gi bedre og mer tilpasset informasjon om de digitale tjenestene unge bruker.

 • Nå kan medier søke innovasjons- og utviklingsstøtte

  Alt er nå klart for å iverksette den nye mediestøtten til innovasjon og utvikling fra 1. juli. Målet med den nye ordningen er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets og aktualitetsmedier.

 • Avisenes lønnsomhet styrket seg i 2017

  Norsk avisbransje hadde i 2017 det beste driftsresultatet siden 2011, på nesten 900 millioner kroner. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet. – Selv om lønnsomheten er bedret, fortsetter inntektsfallet. De globale aktørene tar en stadig større del av annonsemarkedet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Handlingsplan mot spilleproblemer 2019 – 2021

  Medietilsynet hadde denne uken besøk av kolleger fra Lotteritilsynet og Helsedirektoratet som sammen har ansvar for å utarbeide forslag til ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019-2021.

 • Nytt mediedirektiv omfatter YouTube og Facebook

  EUs direktiv for audiovisuelle medietjenester utvides til å inkludere videodelingsplattformer som Youtube og Facebook. Tydeligere krav om beskyttelse av barn og unge og nye regler mot hatprat og uttalelser som kan oppfordre til terror er også blant endringene som er ventet vedtatt i EU i løpet av høsten.

 • Klassekampen kan få størst økning i produksjonstilskuddet i år

  Klassekampen kan få over 3,5 millioner kroner mer i produksjonstilskudd i 2018 enn i fjor, og er dermed den avisen som ser ut til å få størst økning i antall kroner. Det viser prognosen Medietilsynet har utarbeidet etter å ha mottatt årets søknader. Totalt skal 313 millioner kroner i produksjonstilskudd fordeles på rundt 160 aviser i 2018.

 • Ny innovasjonsstøtte på plass fra 1. juli

  ESA har i dag godkjent den nye innovasjonsstøtten for norske medier. Det er satt av sju millioner kroner i statsbudsjettet for 2018 til den nye støtteordningen. Medietilsynet skal forvalte ordningen, som skal fremme innovasjon og utvikling særlig i lokalmediene.

 • Ny medieansvarslov på høring

  Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

 • Sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetskilde

  Nesten halvparten av norske 9–18-åringer foretrekker sosiale medier som kilde til nyheter, viser den siste Barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet. Snapchat og Instagram er de to mest populære sosiale mediene blant de unge.

 • Ny studie: Mediene kunne gravd mer i Eirik Jensen-saken

  Mediene kunne med fordel brukt mer ressurser på å følge egne spor i Eirik Jensen-saken, konkluderer en ny studie som forskere fra Universitetet i Oslo har gjennomført. Prosjektet er gjennomført med støtte fra Rådet for anvendt medieforskning, som administreres av Medietilsynet.

 • Medietilsynets årsrapport for 2017

  Også 2017 har vært preget av store endringer i mediebransjen, og det påvirker krav og forventninger til Medietilsynet. Virksomheten har derfor satt i gang et omfattende utviklingsarbeid for å møte fremtiden på en offensiv måte, skriver direktør Mari Velsand i Medietilsynets årsrapport for 2017.

 • Nye lyttertall - vi hører mer lokalradio

  Lytterveksten som lokalradio har opplevd etter det digitale radioskiftet fortsetter, viser ferske lyttertall Medietilsynet offentliggjør i dag. I fylker hvor de riksdekkende FM-sendingene slukket først øker også den totale radiolyttingen.

 • Lytterfrafallet for nasjonal radio har stanset opp

  Lyttingen til nasjonale radiokanaler ser ut til å ha stabilisert seg etter en gradvis nedgang det siste året, viser nye lyttertall som Medietilsynet legger fram. Det er også en svak økning i lyttertid så langt i år.

 • Stadig flere barn får mobiltelefon

  Stadig flere yngre barn får mobiltelefon, viser nye tall fra Medietilsynet. 87 prosent av 9-11-åringer har egen smarttelefon, mot 67 prosent i 2014. Nesten halvparten av 9-18-åringer bruker telefonen to timer eller mer hver dag.

 • Satsing på forskingsprogram på kultur- og mediefeltet

  Kulturdepartementet gir Noregs forskingsråd i oppdrag å etablere eit forskingsprogram om kulturfeltet og mediefeltet med oppstart i 2019. Departementet legg opp til ei årleg løyving på om lag 16 millionar kroner over fem år.

 • Årsmelding for lokalkringkasting for 2017

  Skjema for årsmelding for lokalradio og lokal-tv for 2017 er no klart. Alle konsesjonærar på FM, anleggskonsesjonærar på DAB og lokal-tv-konsesjonærar skal levere årsmelding.

 • To nye direktører i Medietilsynet

  Medietilsynet har ansatt Hanne Sekkelsten som direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, mens Svein-Erik Klemetsen er ansatt som direktør for fellestjenester.

 • Frist for NRK-utredning utsatt til 9. april

  Medietilsynets rapport om NRK og mediemangfold er utsatt til april. – Medietilsynet er godt i gang med arbeidet, der nyhets- og aktualitetstilbudet på nett er det tilsynet kommer til å gå dypest inn i, sier direktør Mari Velsand.

 • Medietilsynet positiv til endringer i kringkastingsloven

  Medietilsynet er i hovedsak positiv til høringsforslagene fra Kulturdepartementet om endringer i kringkastingsloven. – Dette er en oppdatering og forenkling av regelverket, som også legger til rette for økt mediemangfold, sier direktør Mari Velsand.

 • Dataspill: Fortsatt store kjønnsforskjeller

  Langt flere gutter enn jenter spiller dataspill, viser nye tall fra Medietilsynet. Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser også at stadig flere barn spiller spill med høyere aldersgrense enn deres egen alder.

 • Fremtidens lokalradio er også på FM

  Selv om det digitale radioskiftet er gjennomført, finnes det fortsatt lokalradiotilbud på FM i store deler av landet. – Lokalradio på FM er en vesentlig del av mediemangfoldet, og Medietilsynet er opptatt av at lokalradioene skal ha gode rammevilkår også i fremtiden, sier direktør Mari Velsand.

 • Nye reklameregler skal sikre seer-opplevelsen i OL

  Endringer i reklameregler for TV skal hindre at seerne blir snytt for spennende innspurter og norske OL-utøvere i aksjon. – Under en del øvelser vil reklamen sendes på delt skjerm, slik at seerne kan følge den ordinære sendingen samtidig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Få barn og unge ber om hjelp når de opplever noe ubehagelig på nett

  Stadig flere unge gutter utsettes for mobbing på nett, viser ny undersøkelse fra Medietilsynet. Samtidig sier nesten halvparten av barn og unge at de aldri forteller noen om det de opplever. – Dette er tall både foreldre, skole og andre hjelpeinstanser må ta på alvor, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Ny leiar i Kringkastingsrådet

  Kongen i statsråd oppnemnde fredag sine medlemer til Kringkastingsrådet for perioden 2018 - 2021. Stortinget oppnemnde sine medlemer i desember.

 • Medietilsynet i gang med NRK-vurderingen

  Medietilsynet er i gang med å vurdere hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet. Oppdraget er gitt av Kulturdepartementet, og tilsynets rapport skal være klar før 1. mars.

 • Lokalradiolyttingen øker med 20 prosent

  Tall som Medietilsynet offentliggjør i dag, viser at lokalradioene har hatt en markant økning i antall lyttere det siste året. Samtidig faller den totale radiolyttingen, og NRK går mest tilbake.

 • Trine Skei Grande ny kulturminister

  Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag 17. januar 2018 gjort endringer i regjeringen, og stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) er utnevnt til ny kulturminister etter Linda Hofstad Helleland (H).

 • NRK og mediestøtte omtales i ny regjeringsplattform

  Den nye regjeringsplattformen som ble presentert på søndag inneholder ti konkrete punkter om mediepolitikk. Forhold som berøres er NRK, mediestøtten, medieansvarslov, nettnøytralitet og internasjonale medieaktørers forhold til norske konkurransevilkår.

 • Ny kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet

  Kristine Meek (39) er ansatt som direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet. Hun kommer fra stillingen som leder for eksternkommunikasjon i Telenor Norge.